Gökkuşağı  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sincan
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk Sahibi Annelerin Deneyimler

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk Sahibi Annelerin ..

Gökkuşağı  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sincan
Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon ..

Gökkuşağı  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sincan
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Sürekli Kaygı ve Depresyon ..

Gökkuşağı  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sincan
Olgu Sunumu

Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon Kullanımı: Olgu ..