Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ :  okumada  bozukluk (disleksi) , yazılı anlatımda bozukluk (disgrafi)  ve matematikte bozukluk (diskalkuli) olarak üç kategoride ele alınan bilişsel ve davranışsal bir bozukluktur.

Belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Erken çocukluk dönemindeki belirtiler: yönergeleri anlama, kelimeleri doğru telaffuz etme , yapboz tamamlama , çatal bıçak kullanma , şekil ve  harf tanıma ,ayırt etme  vb. becerilerde zorlanma yaşayabilmektedir.

Hotline
0507 741 94 90